Нов прием за обучителната програма на БААТ 2015 София и Пловдив

Българска асоциация по арт-терапия обявява прием за обучителната си 
програма "Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и 
рехабилитацията" за град София и град Пловдив.

Последвайте линка, за да видите описание на обучителната програма – етапи на обучението, екип, хорариум.

Краен срок за кандидатстване: 5 септември 2015

За да заявите желанието си за участие е необходимо да изпратите заявка за участие на посочения по-долу ел. адрес. Посочете в заявката си за програмата в кой град кандидатствате.

Начало на програмата 12-13 септември 2015

Максимален брой участници в една група – 15 човека. Регистрацията приключва при запълване на бройката.

Продължителност на обучението: 3 години

Формат на работа: един уикенд месечно (събота и неделя).

Сертификат и правоспособност – След покриване на изискванията на програмата обучаемите получават диплома за допълнителна квалификация и могат да практикуват под супервизия консултиране с методите на арт-терапията в рамките на професионална неклинична практика на социален работник, педагог, психолог, учител и др. Желаещите могат да продължат обучението си за покриване на изискванията за професия психотерапевт.