За да заявите желание за участие в Програмата “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията”, е необходимо да изпратите емейл на info.baat@gmail.com.

Съобщението Ви трябва да съдържа следната информация:

  • Име, възраст и местоживеене (град, населено място)
  • Професия, актуално занимание в момента
  • Актуален ел. адрес, на който да можем да се свържем с Вас
  • Предишен опит от участие в дългосрочни тренинг програми, ако имате такъв, продължителност, школа и т.н.
  • Участвали ли сте в други семинари на БААТ досега? Ако да, посочете кои.