Art therapy-fБЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТ ТЕРАПИЯ (БААТ) обединява професионалисти, които имат завършено психотерапевтично обучение на базата на използването на художествени средства от изобразителното изкуство, отговарящо на  стандартите на Българската асоциация по психотерапия и които упражняват терапевтична, преподавателска, изследователска и друга професионална дейност в областта на арт-терапията. Българска асоциация по арт терапия е групов член на Българска асоциация по психотерапия, която е член на Европейската асоциация по психотерапия и е Национална присъждаща организация за квалификацията “психотерапевт”. Като такава тя изгражда и поддържа националния Регистър на психотерапевтите в Република България и полага усилия за регламентирането и утвърждаването на психотерапията като професия.

Дейността на  БААТ е насочена към постигане на следните цели:

  • усвояването и практическото прилагане на теорията и методите на арт терапията;
  • осъществяване на връзка, взаимодействие и помощ между специалистите, които работят в областта на арт терапията;
  • подпомагане и организиране на обучения и повишаване квалификацията на членовете на сдружението в областта на арт терапията;
  • популяризиране и разпространение на арт терапията като лечебен подход и учебна дисциплина;
  • осъществяване на сътрудничество с международните сдружения и институти по арт терапия;
  • осъществяване на връзки и взаимодействие със сдружения и институти, които имат сходни цели и задачи с тези на сдружението.
Учредяване на БААТ
Учредителите на БААТ, заедно с проф. Даяна Уолър (на втория ред, втората отляво надясно)