За нас

Art therapy-fБЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ (БААТ) обединява професионалисти, които имат завършено  психотерапевтично обучение на базата на използването на художествени средства от изобразителното изкуство, отговарящо на  стандартите на Българската асоциация по психотерапия и които упражняват терапевтична, преподавателска, изследователска и друга професионална дейност в областта на арт-терапията. Българска асоциация по арт-терапия е групов член на Българска асоциация по психотерапия, която е член на Европейската асоциация по психотерапия и е Национална присъждаща организация за квалификацията “психотерапевт”. Като такава тя изгражда и поддържа националния Регистър на психотерапевтите в Република България и полага усилия за регламентирането и утвърждаването на психотерапията като професия.

Дейността на  БААТ е насочена към постигане на следните цели:

  • усвояването и практическото прилагане на теорията и методите на арттерапията;
  • осъществяване на връзка, взаимодействие и помощ между специалистите, които работят в областта на арттерапията;
  • подпомагане и организиране на обучения и повишаване квалификацията на членовете на сдружението в областта на арттерапията;
  • популяризиране и разпространение на арт-терапията като лечебен подход и учебна дисциплина;
  • осъществяване на сътрудничество с международните сдружения и институти по арттерапия;
  • осъществяване на връзки и взаимодействие със сдружения и институти, които имат сходни цели и задачи с тези на сдружението.

 

Учредяване на БААТ

Учредителите на БААТ, заедно с проф. Даяна Уолър (на втория ред, втората отляво надясно)