Поредицата “Въведение в арт-терапията” се състои от еднодневни практически семинари, с хорариум от 6 до 10 часа.

Те позволяват на участниците да добият представа за въздействието на определени методи от областта на арт-терапията с различни целеви групи и в различен професионален контекст: работа със семейства, деца, превантивна работа и др.

Тази поредица е полезна за професионалисти, които не са запознати с арт-терапията, а биха искали да имат повече информация и опит с този терапевтичен метод. Нито един от семинарите от поредицата сам по себе си не дава право да се практикуват методи и техники от арт-терапията, но е предпоставка за включване в дългосрочната тренинг програма на БААТ “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията” и се признават като част от въвеждащото ниво на Програмата.

Семинрите от поредицата “Въведение в арт-терапията” се публикуват в категорията “Предстоящи семинари”.

Поредицата съдържа следните теми:

Симптомите и диалогът с тях
Системна арт-терапия със семейство
Приложение на арт-терапията при работа с груби в различен професионален контекст
Арт-терапията като метод при деца с поведенчески проблеми
Арт-терапията като метод при работа с деца със специални потребности
Арт-терапията като метод при работа със зависими към психоактивни вещества

Арт-терапията като метод при работа с родители на зависими към психоактивни вещества