Приложения на арт-терапията в процеса на възстановяване от психологически травми, град Пловдив

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 20 ноември 2015, град Пловдив

Краен срок за записване – 18 ноември 2015

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата