Използване на арт-терапия при подкрепа на деца в риск гр. Пловдив

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 20 февруари (петък) 2015 г. от 10.00 до 16.00 часа в град Пловдив

Краен срок за записване – 18 февруари 2015 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата