Краткосрочна програма по арт-терапия в град Бургас

Българска асоциация по арт-терапия стартира краткосрочна обучителна програма “Използване на арт-терапевтични методи при работа с деца, възрастни хора и семейства” в град Бургас.

Подробно описание на обучителната програма, можете да намерите ТУК.

Ако желаете да кандидатствате за участие, изпратете емейл на посочения по-горе адрес не по-късно от 10 декември 2017

Използване на арт-терапия при подкрепа на деца в риск гр. Пловдив

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 20 февруари (петък) 2015 г. от 10.00 до 16.00 часа в град Пловдив

Краен срок за записване – 18 февруари 2015 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата

Превенция на употребата на наркотици

Помагало по превенция на употребата на наркотици "Познатият и непознат тийнейджър"

През 2008 Българска асоциация по арт-терапия реализира проект “Превенция на употребата на наркотици”, финансиран от Държавната агенция за защита на децата.

Основните дейности по проекта бяха:

Създаване на помагало за социални работници „Познатият и непознат тийнейджър”.

Провеждане на двудневен семинар за 60 социални работници от отдели за закрила на детето в София и страната.

Дискутирани теми със социалните работници

 • Същност и принципи на превантивната работа
 • Рискови и протективни фактори
 • Етапи  на зависимо поведение
 • Юношите и периода на израстване
 • Ролята на семейството – динамика на семейните взаимоотношения при зависимост
 • Ролята на социалния работник при консултиране на деца и  родители
 • Специализирани институции за превенция и лечение на зависимости

Темите, които предизвикаха най-голям интерес сред участниците бяха:

 • Как да мотивираме  семейството за съвместна  работа
 • Етапи на за зависимо поведение – психологически характеристики
 • Ролята  на  социалния работник  при работа по конкретен случай

 Постигнати резултати:

 • Запознаване с основни понятия и принципи  в областта на превенцията и лечението на зависимостите
 • Очертаване на ролята на социалния работник при работа със случаи на употреба на наркотици от деца
 • Отработване на конкретни ситуации при осъществяването на първи контакт с клиентите.

 Екип на проекта:

Валентина Маринова, психолог, фамилен психотерапевт, председател на БААТ, ръководител на Превантивен отдел към Превантивно – информационен център по проблемите на наркоманиите – гр. София

Женя Георгиева, психолог, фамилен психотерапевт, преподавател в катедра „Превантивна медицина” към факултета по Обществено здраве на Медицински университет – гр. София

Александрина Алексова, психолог, психодрама терапевт, ръководител отдел „Международни дейности и изследвания” към Превантивно – информационен център по проблемите на наркоманиите – гр. София

Антоанета Христова, психолог, асистент терапевт, главен координатор към Областен съвет по наркотични вещества – гр. София

Препоръки на екипа, работил по проекта:

Налице е работа при изключителен стрес на социалните работници от отделите, липса на подкрепяща среда и супервизия, невъзможност за пълноценна и задълбочена работа по конкретни случаи поради големия обем от административна работа, с която те работят. Предложения на екипа:

 • Целенасочено и дългосрочно обучение на социалните работници по темата предвид нейната сложност и относителна новост в областта на социалната работа;
 • Привличане на специалисти от професионални неправителствени организации в конкретната работа със случаи на употреба и злоупотреба с наркотични вещества в полза на работата на социалните работници;
 • Фокус на работата е администрирането, а не консултирането, което затруднява адекватното оценяване на случаите;
 • Силно влияние на външни за социалните работници фактори при взимането на решения  – по високостоящи институции, например ДСП;
 • Наблюдават се белези на професионално прегаряне и високо ниво на стрес, вероятно произтичащи от „заливане” с различни случаи изкисващи взаимно изключващи реакции и действия от страна на социалните работници (от санкциониращи до подкрепящи);
 • Формата на обучението като продължителност е изключително недостатъчна. Необходимо е продължение на обучението  с цел развиване на  специфични умения за консултиране в областта на зависимостите.