Използване на арт-терапия при работа с деца и юноши с трудно поведение, град Пловдив

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 25 март 2016, град Пловдив

Краен срок за записване – 22 март 2016

Повече за семинара ТУК