Използване на арт-терапията при подкрепа на деца, жертви на насилие, град София

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 16 октомври 2015, град София

Краен срок за записване – 15 октомври 2015

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата

Използване на арт-терапия за подкрепа на деца, жертва на насилие, град Пловдив

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 23 април (четвъртък) 2015 от 10.00 до 15,30 часа в град Пловдив

Краен срок за записване – 21 април 2015

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата