Лятна школа по арт-терапия Второ издание

unnamedПоради повишения интерес  към арт- терапията и ползването й при консултиране и работа със семейства заявяващи конкретно проблемно поведение на член от семейството,  Българската асоциация по Арт-терапия след станалата вече традиционна лятна школа по арт-терапия  излъчва второ издание на тема:

„Арт-терапия като метод при консултиране на семейства засегнати от употреба на ПАВ“

По време на второ издание на лятна школа по арт-терапия, в продължение на два дни  участниците ще имат възможност да се запознаят и обогатят себе си, чрез потяпяне в преживяванията, които процесът на творчество дава. Също така да се запознаят как този процес се използва при консултиране и работа със  семейства заявили проблемно поведение свързано с употреба на ПАВ от  член на семейството.

Ще бъдат представени дейностите и обучителната програма на БААТ. За желаещите да продължат обучението си, часовете от лятната школа по арт-терапия ще бъдат зачетени като въвеждащо ниво от консултантската тренинг-програма “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията”.

Няколко думи за арт-терапията

Самото рисуване създава специфични възможности за терапевтичен ефект, които не се съдържат в словесното общуване. Правенето на изкуството се счита за възможност за автентично и спонтанно изразяване на себе си, използвайки въображение и преживяване, което с времето може да доведе до себеосъществяване, емоционално коригиране и възстановяване.

Арт-терапията се различава от други форми на психотерапия по това, че е налице тристранен процес между клиента (семейството), терапевта и образа или създадения продукт. По този начин тя предлага възможност за изразяване и комуникация и може да бъде изключително полезен метод за хора, които намират за трудно да изразяват техните мисли и чувства вербално.

Арт–терапията може да се използва при работа със семейства засегнати от употреба на ПАВ, в контекста на групова работа или в контекста на семейна сесия,  при работа с употребяващия в група или индивидуално.

Това са една малка част от многото неща казани и написани за арт-терапията, като най-вероятно ще бъде казано и  написано още повече. Без значение колко слушаме и четем, разбирането и познанието ни за арт-терапията не е пълно без да се докоснем до преживяванията и опита които тя ни дава.

Теми

  • Използване на арт-терапията като форма на комуникация и себеизразяване
  • Арт-терапията в контекста на динамиката на семейство  засегнато от употреба на ПАВ
  • Практическо приложение на арт-терапия при консултиране и семейна терапия на семейства засегнати от употребата на ПАВ
  • Арт-терапия при работа семейства засегнати от употребата на ПАВ в групов контекст и контекста на семейна сесия.

Второто издание на лятната школа по арт-терапия ща са проведе на: 17 и 18 юли, от 10.00 до 16.30 часа в град София, ул.»Цар Самуил» №16, ет.2

Краен срок за записване – 16 юли 2014 г.

Водещ: Красимир Иванов – психолог, арт-терапевт и фамилен терапевт с дългогодишен опит при консултиране и работа със семейства засегнати от употреба на ПАВ.

Такса за лично участие – 60 лв. Ако таксата се заплаща от организация – 80 лв.

Намаления при групово участие, ако таксата се заплаща от организация: от 1 до 3 участника  – 80 лв. на участник; от 4 до 6 участника – 70 лв. на участник; над 6 участника – 60 лв. на участник.

За информация и въпроси: info.baat@gmail.com и 0885008564. Максимален брой участници – 12. Регистрацията се прекратява при запълване на бройката. Участниците в лятната школа ще получат сертификат за  12 учебни часа.

Арт-терапия като метод при работа с родители на зависими към ПАВ

DSC02126Методите на изобразителното изкуство могат да се използват при работата с родители на зависими към психоактивни вещества. Те могат да бъдат сигурен и безопасен начин за изразяване на чувството на вина, социална отхвърленост, безсилие и родителски провал. Творческия процес има важна роля  при възстановяване чувството на самоувереност, намаляване на тревожността и помога на родителите да се видят като участващи във възстановителния процес, освен на самите себе си, и  на децата си. За да може да се ползва рисуването като занимателна арт-терапия или терапевтичен метод са необходими познания за зависимостта и съзависимостта, системния подход, както и да е налице задълбочен психологичен тренинг.

Участниците   в този семинар ще имат възможност да:

  • Да се запознаят с контекста и динамика на семейство в което има зависим член.
  • Се запознаят и дискутират приложението на арт-терапията при работа с родители на зависими към психоактивни вещества (ПАВ).
  • Да се запознаят чрез собствени преживявания с арт-терапевтични техники ползвани при работата с родителите.

Семинарът дава възможност да продължите обучението си в три годишна обучителна програма на БААТ. Той е подходящ за специалисти от помагащите професии (психолози, социални работници, педагози, лекари), както и за студенти по педагогика на изобразителното изкуство, художници, учители по рисуване, специални педагози, работещи в програми за лечение и психо-социална рехабилитация на зависими, техните родители и близки.

Кога? На 21 март, петък, 2014 г. от 15.30 до 20.00 часа.

Такса участие в курса: 30.00 лв. (ако се заплаща от организация – 50 лв.)

Регистрацията за участие става след  заявка на емейл info.baat@gmail.com. Краен срок за регистрация: 20 март 2014

Регистрацията се прекратява след запълване на група от 12 човека

Семинарът е конструиран така, че има своята завършеност, но същевременно ще се признава като част от тригодишната тренинг програма на БААТ. Научен консултант на програмата е проф. Даяна Уолър от Британската асоциация на арт -терапевтите.

Арт-терапия като метод при работа със звисими към психоактивни вещества

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 17 декември (вторник) 2013 г. от 14.00 до 18.30 часа.

Краен срок за записване – 16 декември 2013 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата

Второ издание на Лятна школа по арт-терапия

Второ издание на Лятна школа по арт-терапия, което ще се проведе в гр. София 
на 28, 29 и 30 юни 2013 г.
Поради това, че местата за предварително обявената Лятна школа по 
арт-терапия  за 21-23 юни 2013 г. са заети и големият интерес към 
арт- терапията, както и заявяваното желание за участие в лятната школа по 
арт- терапия, БААТ обявява второ издание на Лятна школа по арт- терапия, 
което ще се проведе на 28, 29 и 30 юни 2013 г. 

Няколко думи за арт-терапията

Самото рисуване създава специфични възможности за терапевтичен ефект, които не се съдържат в словесното общуване. Правенето на изкуството се счита за възможност за автентично и спонтанно изразяване на себе си, използвайки въображение и преживяване, което с времето може да доведе до себеосъществяване, емоционално коригиране и възстановяване.

Арт-терапията се различава от други форми на психотерапия по това, че е налице тристранен процес между клиента, терапевта и образа или създадения продукт. По този начин тя предлага възможност за изразяване и комуникация и може да бъде изключително полезен метод за хора, които намират за трудно да изразяват техните мисли и чувства вербално.

Арт–терапията може да се използва при работа с деца, семейства при работа с група или индивидуално.

Това са една малка част от многото неща казани и написани за арт-терапията, като най-вероятно ще бъде казано и  написано още повече. Без значение колко слушаме и четем, разбирането и познанието  ни за арт-терапията не е пълно без да се докоснем до преживяванията и опита които тя ни дава.

Българска асоциация по арт-терапия организираната втора поредна лятна школа, като има за цел да даде възможност всеки от участниците да се запознае и обогати себе си, чрез потяпяне в преживяванията, които процесът на творчество дава. Ще бъдат представени дейностите и обучителната програма на БААТ. За желаещите да продължат обучението си, часовете от лятната школа по арт-терапия ще бъдат зачетени като Въвеждащо ниво от консултантската тренинг-програма “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията”.

Теми на Лятната школа

„Арт-терапията като метод за себепознание и личностово развитие“

„Експериментиране с различни художествени материали като част от процеса на израстване“

„Арт-терапията в контекста на системния подход“

„Практически приложение при работа с деца и семейства“

„Ар-терапия при групова работа“

„Приложение на арт-терапията при работа с деца и детски групи“

Лятната школа по арт-терапия ща са проведе на: 28 юни, петък, 
от 14 до 19 часа; 29 юни, събота, от 10 до 18 часа и 
30 юни,неделя, от 10 до 18 часа.

Краен срок за записване – 25 юни 2013 г.

Такса за лично участие – 80 лв. Ако таксата се заплаща от организация – 100 лв.

Намаления при групово участие, ако таксата се заплаща от организация:

от 1 до 3 участника  – 100 лв. на участник,

от 3 до 6 участника – 90 лв. на участник,

над 6 участника – 80 лв. на участник.

За информация и въпроси: info.baat@gmail.com и 0885 008 564. Максимален брой участници – 12. Регистрацията се прекратява при запълване на бройката. Участниците в лятната школа ще получат сертификат за 25 учебни часа.

Лятна школа по арт-терапия 2013

Лятна школа по арт-терапия ще се проведе в гр. София на 21, 22 и 23 юни 2013

IMG_1083Няколко думи за арт-терапията

Самото рисуване създава специфични възможности за терапевтичен ефект, които не се съдържат в словесното общуване. Правенето на изкуството се счита за възможност за автентично и спонтанно изразяване на себе си, използвайки въображение и преживяване, което с времето може да доведе до себеосъществяване, емоционално коригиране и възстановяване.
Арт-терапията се различава от други форми на психотерапия по това, че е налице тристранен процес между клиента, терапевта и образа или създадения продукт. По този начин тя предлага възможност за изразяване и комуникация и може да бъде изключително полезен метод за хора, които намират за трудно да изразяват техните мисли и чувства вербално.
Арт–терапията може да се използва при работа с деца, семейства при работа с група или индивидуално.
Това са една малка част от многото неща казани и написани за арт-терапията, като най-вероятно ще бъде казано и  написано още повече. Без значение колко слушаме и четем, разбирането и познанието  ни за арт-терапията не е пълно без да се докоснем до преживяванията и опита които тя ни дава.

Българска асоциация по арт-терапия организираната втора поредна лятна школа, като има за цел да даде възможност всеки от участниците да се запознае и обогати себе си, чрез потяпяне в преживяванията, които процесът на творчество дава. Ще бъдат представени дейностите и обучителната програма на БААТ. За желаещите да продължат обучението си, часовете от лятната школа по арт-терапия ще бъдат зачетени като Въвеждащо ниво от консултантската тренинг-програма “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията”.

 Теми на лятната школа

„Арт-терапията като метод за себепознание и личностово развитие“

„Експериментиране с различни художествени материали като част от процеса на израстване“

„Арт-терапията в контекста на системния подход“

„Практически приложение при работа с деца и семейства“

„Ар-терапия при групова работа“

„Приложение на арт-терапията при работа с деца и детски групи“

Лятната школа по арт-терапия ща са проведе на:

21 юни, петък, от 14 до 19 часа

22 юни, събота, от 10 до 18 часа

23 юни, неделя, от 10 до 18 часа

Краен срок за записване – 18 юни 2013 г.

Такса за лично участие – 80 лв. Ако таксата се заплаща от организация – 100 лв.

За информация и въпроси: info.baat@gmail.com и 0885 008 564

Максимален брой учатници – 12. Регистрацията се прекратява при запълване на бройката.

Участниците в лятната школа ще получат сертификат за 25 учебни часа.

Методите на арт-терапията при семейство с дете с проблемно поведение

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 23 ноември (петък) 2012 г. от 15.30 до 20.00 часа.

Краен срок за записване – 20 ноември 2012 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата

Галерия от снимки и преживявания от Лятна школа по арт-терапия 2012

В три поредни горещи летни дни, на 29 и 30 юни и 1 юли в София се проведе първата Лятна школа по арт-терапия, организирана от Българската асоциация по арт-терапия.

Участие взеха колеги от различни градове и с различни професии.

За нас беше удоволствие да работим с толкова отворена към ново познание група, която беше готова не само да учи, но да участва в един истински процес на приемане, даване и взимане.

Запечатали сме някои от най хубавите мигове от тридневната Лятна школа.

През юли ще отворим прием за новата учебна година в програмата “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията”.

На всички пожелаваме приятно и изпълнено с приключения лято!

 

Лятна школа по арт-терапия

Българска асоциация по арт-терапия организира “Лятна школа по арт-терапия” в София. 

Школата ще се проведе на 29 и 30 юни и 1 юли 2012 г.

Краен срок за записване – 26 юни 2012 г.

Максимален брой учатници – 12. Регистрацията се прекратява при запълване на бройката.

Програма

29 юни, петък, от 14 до 19 часа

Арт-терапията като метод за себепознание и личностово развитие

30 юни, събота, от 10 до 18 часа

Арт-терапията в контекста на системния подход. Практически приложение при работа с деца и семейства.

1 юли, неделя, от 10 до 18 часа

Ар-терапия при групова работа

Участниците в лятната школа ще получат сертификат за 25 учебни часа. За желаещите да продължат обучението си, тези часове ще бъдат зачетени като Въвеждащо ниво от консултантската тренинг-програма “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията”.

Такса за лично участие – 70 лв. Ако таксата се заплаща от организация – 90 лв.

За информация и въпроси: info.baat@gmail.com и 0896 753837

Арт-терапията като метод при работа с родители на зависими към психоактивни вещества

Практически семинар “Арт-терапията като метод при работа с родители на  зависими към психоактивни вещества”

Дата на провеждане – 12 май (събота) 2012 г. от 10 до 18 часа. Краен срок за записване 10 май 2012 г.

Водещ: Красимир Иванов

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата

Арт-терапия като метод при работа със зависими към психоактивни вещества

Практически семинар “Арт-терапията като метод при работа със зависими към психоактивни вещества”

Дата на провеждане – 7 април (събота) 2012 г. от 10 до 18 часа. Краен срок за записване 5 април 2012 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата