Приложение на арт-терапията при работа с групи в различен професионален контекст

Практически семинар “Приложение на арт-терапията при работа с групи в различен професиоален контекст”

Дата на провеждане – 14 януари 2012 г. от 10 до 18 часа. Краен срок за записване 12 януари 2012 г.

Повече за семинара тук – плен текст на обявата