Краткосрочна програма по арт-терапия в град Бургас

Българска асоциация по арт-терапия стартира краткосрочна обучителна програма “Използване на арт-терапевтични методи при работа с деца, възрастни хора и семейства” в град Бургас.

Подробно описание на обучителната програма, можете да намерите ТУК.

Ако желаете да кандидатствате за участие, изпратете емейл на посочения по-горе адрес не по-късно от 10 декември 2017