Използване на арт-терапия при подкрепа на деца и семейства

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 16 декември 2016, град Пловдив

Краен срок за записване – 14 декември 2016

Повече за семинара ТУК