Семинар по арт-терапия в Скопие

На 28 и 29 януари 2017 година, в град Скопие, Македония, 
ще се проведе практически семинар по арт-терапия за деца 
със специални образователни потребности. 
Семинарът се организира от Асоциацията за деца и младежи със 
специални поребности "Лястовица", Скопие 
www.lastovica.org.mk)и Българска асоциация по арт-терапия 
www.arttherapy-bulgaria.org.

Водещи: Валентина Маринова, Българска асоциация по арт-терапия и Ясмина Лукановска, Асоциация “Лястовица”.

Записване за участие до 25 декември 2016 година на на ел. поща nvolastovica@yahoo.com.

Местата са ограничени.