„Рисунките говорят” – силата на невербалната експресия при работа с деца

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 29 октомври 2016, град София

Краен срок за записване – 28 октомври 2016

Повече за семинара ТУК