Използване на арт-терапия при подкрепа на деца в риск II част, град Пловдив

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 28 януари 2016, град Пловдив

Краен срок за записване – 26 януари 2016

Повече за семинара ТУК