Използване на арт-терапията при подкрепа на деца, жертви на насилие, град София

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 16 октомври 2015, град София

Краен срок за записване – 15 октомври 2015

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата