Основни принципи и възможности на арт-терапията, град Бургас

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 25 и 26 юли 2015, град Бургас

Краен срок за записване – 20 юли 2015

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата