Системна арт-терапия и оценка на семейството при деца с проблемно поведение

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 27 февруари (петък) 2015 от 15.30 до 20.00 часа в град София

Краен срок за записване – 26 февруари 2015

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата