Използване на арт-терапията при работа с деца в различен професионален контекст

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 19 ноември (вторник) 2013 г. от 15.30 до 20.00 часа.

Краен срок за записване – 18 ноември 2013 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата