Арт-терапия като метод при работа със звисими към психоактивни вещества

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 17 декември (вторник) 2013 г. от 14.00 до 18.30 часа.

Краен срок за записване – 16 декември 2013 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата