Лятна школа по арт-терапия 2013

Лятна школа по арт-терапия ще се проведе в гр. София на 21, 22 и 23 юни 2013

IMG_1083Няколко думи за арт-терапията

Самото рисуване създава специфични възможности за терапевтичен ефект, които не се съдържат в словесното общуване. Правенето на изкуството се счита за възможност за автентично и спонтанно изразяване на себе си, използвайки въображение и преживяване, което с времето може да доведе до себеосъществяване, емоционално коригиране и възстановяване.
Арт-терапията се различава от други форми на психотерапия по това, че е налице тристранен процес между клиента, терапевта и образа или създадения продукт. По този начин тя предлага възможност за изразяване и комуникация и може да бъде изключително полезен метод за хора, които намират за трудно да изразяват техните мисли и чувства вербално.
Арт–терапията може да се използва при работа с деца, семейства при работа с група или индивидуално.
Това са една малка част от многото неща казани и написани за арт-терапията, като най-вероятно ще бъде казано и  написано още повече. Без значение колко слушаме и четем, разбирането и познанието  ни за арт-терапията не е пълно без да се докоснем до преживяванията и опита които тя ни дава.

Българска асоциация по арт-терапия организираната втора поредна лятна школа, като има за цел да даде възможност всеки от участниците да се запознае и обогати себе си, чрез потяпяне в преживяванията, които процесът на творчество дава. Ще бъдат представени дейностите и обучителната програма на БААТ. За желаещите да продължат обучението си, часовете от лятната школа по арт-терапия ще бъдат зачетени като Въвеждащо ниво от консултантската тренинг-програма “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията”.

 Теми на лятната школа

„Арт-терапията като метод за себепознание и личностово развитие“

„Експериментиране с различни художествени материали като част от процеса на израстване“

„Арт-терапията в контекста на системния подход“

„Практически приложение при работа с деца и семейства“

„Ар-терапия при групова работа“

„Приложение на арт-терапията при работа с деца и детски групи“

Лятната школа по арт-терапия ща са проведе на:

21 юни, петък, от 14 до 19 часа

22 юни, събота, от 10 до 18 часа

23 юни, неделя, от 10 до 18 часа

Краен срок за записване – 18 юни 2013 г.

Такса за лично участие – 80 лв. Ако таксата се заплаща от организация – 100 лв.

За информация и въпроси: info.baat@gmail.com и 0885 008 564

Максимален брой учатници – 12. Регистрацията се прекратява при запълване на бройката.

Участниците в лятната школа ще получат сертификат за 25 учебни часа.