Цвете с име на дете (занимателна арт-терапия при деца от маргинални общности)

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 11 януари (петък) 2013 г. от 15.30 до 20.00 часа.

Краен срок за записване – 8 януари 2013 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата