Къде работят арт терапевтите?

Арт терапевтът има задълбочено познание за художествения процес и може да работи в групов и индивидуален контекст в различни области, например: психично здраве, обучителни затруднения, центрове за деца и семейства, палиативни грижи и хосписи, служби в затвора и др.

Арт терапията е подход подходящ за лица със задръжки в развитието, здравословни проблеми, социални и психологични затруднения и се прилага в областа на психичното здраве, рехабилитацията, медицината, образованието и др. Може да се прилага при хора от всички възрасти, раси и етнически принадлежностиМоже да се провежда индивидуално, с двойката, семейно и в група.

В какви области работят арт терапевтите?

  • В държавни здравни заведения, както и частна практика
  • Служби за деца, тийнейджъри, възрастни
  • Съдебна медицина и служби и програми в затвора
  • Палиативни грижи и хосписи
  • Специални образователни нужди и масово образование и училище
  • Обучителни затруднения и аутистични разстройства
  • Служби и центрове за лечения на зависимост от алкохол и наркотици
  • Социални служби
  • Доброволчески служби и други