Работа с природни материали

Обучителната група по програма “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията” 2012-2015