Използване на арт-терапия при работа с осиновители и кандидат-осиновители, гр. Велико Търново

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 7 юни (неделя) 2015 от 10.00 до 16.00 часа в град Велико Търново

Краен срок за записване – 5 юни 2015

Водещи: Татяна Кючукова

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата

Използване на системен подход при оценка на семейство

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 3 юни (сряда) 2015 от 10.00 до 16.00 часа в град София

Краен срок за записване – 2 юни 2015

Водещи: Татяна Кючукова и Елена Кръстева

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата

Използване на арт-терапия при работа с кандидат-осиновители и осиновители, гр. София

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 9 юни (вторник) 2015 от 10.00 до 16.00 часа в град София

Краен срок за записване – 8 юни 2015

Водещи: Татяна Кючукова и Елена Кръстева

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата

Използване на арт-терапия при деца и семейства, гр. Велико Търново

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 19 април (неделя) 2015 от 13.00 часа в град Велико Търново

Краен срок за записване – 17 април 2015

Водещи: Румен Георгиев и Татяна Кючукова

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата