Използване на арт-терапията при подкрепа на деца в риск

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 12 ноември (сряда) 2014 г. от 10.00 до 16.00 часа в град Пловдив

Краен срок за записване – 11 ноември 2014 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата