Симптомите и диалогът с тях

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 26 октомври (петък) 2012, от 16 до 20 часа.

Краен срок за записване – 24 октомври 2012.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата

Симптомите и диалогът с тях

Практически семинар “Симптомите и диалогът с тях”.

Дата на провеждане – 12 ноември 2011 г. от 10 до 18 часа. Краен срок за записване 10 ноември 2011 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на програмата