Психологично консултиране с методите на арт-терапията и фамилната терапия, град Пловдив

Българска асоциация по арт-терапия и Психо-социален институт за семейството към ПИСЕЛ, член на Камарата на тренинг институт към Европейската асоциация по фамилна терапия обявява краткосрочна програма

Психологическо консултиране с методите на арт-терапията и фамилната терапия

Подходяща е за специалисти и студенти от помагащите професии (психолози, социални работници, лекари), рехабилитатори, специални педагози, трудотерапевти, професионалисти работещи в домове за деца и възрастни хора, професионалисти от ЦНСТ, ЦСРИ, обществени възпитатели, педагогически съветници, инспектори ДПС, ресурсни учители. Завършилите краткосрочната програма (160 часа) получават сертификат за получена квалификация за използване на арт-терапевтични методи при работа с деца и семейства в рамките на досегашната им професия. А при желание да продължат в програма за  арт-терапевти или фамилни терапевти, това обучение се зачита като положено първо ниво.

Начало на програмата Май 2018 г.

Модули на краткосрочната програма – 160 часа

Първи модул: Основни принципи и базисни понятия. Диагностика чрез рисунка на взаимоотношенията в семейството между деца и родители. Проблеми в детското и юношеското развитие. Опасности, грешки и митове от “популярната”  психология.

Втори модул: Показатели за детско и семейното здраве. Жизнени цикли, кризи, личностно израстване.  Емоционалната компетентност и възпитаване на увереност и оптимизъм в децата.  Работа с “проблемни” юноши и с деца със специални образователни потребности.

Трети модул: Техники за индивидуална и групова работа с деца и семейства в различен професионален контекст в училище, социална служба, детски  център. Универсални превантивни програми за проблеми с насилие, агресия, тревожност, злоупотреба с психоактивни вещества.

Продължителност: Програмата има продължителност 1,5 години като на всеки два месеца се провеждат обучения в един уикенд, включващ петък вечер, събота и неделя – 20 учебни часа. Времето между обученията се запълва със самостоятелна работа с упражнения и учебна литература. По преценка на екипа и участника може да бъде преустановен контрактът за участие в обучителната програма.

Обучителен екип

Директор на обучителната програма – Румен Георгиев, старши преподавател

Преподавателският екип включва психотерапевти от Българска асоциация по арт-терапия и Психотерапевтичен институт по социална екология на личността. Обучението ще стартира в през месец  Април 2018 година.

Място на провеждане: град Пловдив

Такса за участиеЗа тридневното обучение – 140 лв. и 160 лв. ако се заплаща от институция.

Желаещите да се включат в програмата е необходимо да изпратят попълнена заявка за участие.

Срок за записване:  30 април 2018 г., на мейл  info.baat@gmail.com

Oсновни принципи и възможности на системната арт-терапия като метод в консултирането, град София

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 25 март 2016, град София

Краен срок за записване – 21 март 2016

Повече за семинара ТУК

Използване на арт-терапия при подкрепа на деца в риск гр. Пловдив

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 20 февруари (петък) 2015 г. от 10.00 до 16.00 часа в град Пловдив

Краен срок за записване – 18 февруари 2015 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата

Лятна школа по арт-терапия Второ издание

unnamedПоради повишения интерес  към арт- терапията и ползването й при консултиране и работа със семейства заявяващи конкретно проблемно поведение на член от семейството,  Българската асоциация по Арт-терапия след станалата вече традиционна лятна школа по арт-терапия  излъчва второ издание на тема:

„Арт-терапия като метод при консултиране на семейства засегнати от употреба на ПАВ“

По време на второ издание на лятна школа по арт-терапия, в продължение на два дни  участниците ще имат възможност да се запознаят и обогатят себе си, чрез потяпяне в преживяванията, които процесът на творчество дава. Също така да се запознаят как този процес се използва при консултиране и работа със  семейства заявили проблемно поведение свързано с употреба на ПАВ от  член на семейството.

Ще бъдат представени дейностите и обучителната програма на БААТ. За желаещите да продължат обучението си, часовете от лятната школа по арт-терапия ще бъдат зачетени като въвеждащо ниво от консултантската тренинг-програма “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията”.

Няколко думи за арт-терапията

Самото рисуване създава специфични възможности за терапевтичен ефект, които не се съдържат в словесното общуване. Правенето на изкуството се счита за възможност за автентично и спонтанно изразяване на себе си, използвайки въображение и преживяване, което с времето може да доведе до себеосъществяване, емоционално коригиране и възстановяване.

Арт-терапията се различава от други форми на психотерапия по това, че е налице тристранен процес между клиента (семейството), терапевта и образа или създадения продукт. По този начин тя предлага възможност за изразяване и комуникация и може да бъде изключително полезен метод за хора, които намират за трудно да изразяват техните мисли и чувства вербално.

Арт–терапията може да се използва при работа със семейства засегнати от употреба на ПАВ, в контекста на групова работа или в контекста на семейна сесия,  при работа с употребяващия в група или индивидуално.

Това са една малка част от многото неща казани и написани за арт-терапията, като най-вероятно ще бъде казано и  написано още повече. Без значение колко слушаме и четем, разбирането и познанието ни за арт-терапията не е пълно без да се докоснем до преживяванията и опита които тя ни дава.

Теми

  • Използване на арт-терапията като форма на комуникация и себеизразяване
  • Арт-терапията в контекста на динамиката на семейство  засегнато от употреба на ПАВ
  • Практическо приложение на арт-терапия при консултиране и семейна терапия на семейства засегнати от употребата на ПАВ
  • Арт-терапия при работа семейства засегнати от употребата на ПАВ в групов контекст и контекста на семейна сесия.

Второто издание на лятната школа по арт-терапия ща са проведе на: 17 и 18 юли, от 10.00 до 16.30 часа в град София, ул.»Цар Самуил» №16, ет.2

Краен срок за записване – 16 юли 2014 г.

Водещ: Красимир Иванов – психолог, арт-терапевт и фамилен терапевт с дългогодишен опит при консултиране и работа със семейства засегнати от употреба на ПАВ.

Такса за лично участие – 60 лв. Ако таксата се заплаща от организация – 80 лв.

Намаления при групово участие, ако таксата се заплаща от организация: от 1 до 3 участника  – 80 лв. на участник; от 4 до 6 участника – 70 лв. на участник; над 6 участника – 60 лв. на участник.

За информация и въпроси: info.baat@gmail.com и 0885008564. Максимален брой участници – 12. Регистрацията се прекратява при запълване на бройката. Участниците в лятната школа ще получат сертификат за  12 учебни часа.