Снимки от Националната конференция по арт-терапия

На 15 и 16 май се проведе Националната конференция по арт-терапия с международно участие. В нея взеха участие близо 70 професионалисти и студенти. Конференцията се проведе в София, в Националната Художествена Академия.

Конференцията беше открита с пленарна сесия, в която взеха участие създателите на Българска асоциация по арт-терапия (БААТ) и първите арт-терапевти в България – Румен Георгиев и Женя Георгиева. Людмила Величкова, секретар на Българска асоциация по психотерапия (БАП), поздрави участниците в конференцията от името на БАП.

Женя Георгиева прочете приветствие от проф. Даяна Уолър, арт-терапевт и обучител, провеждала дългогодишен  тренинг на арт-терапевти в България. Създател на катедрата по арт-терапия към Голдсмит Колидж, Лондон, почетен председател на БААТ.

Специален гост на конференцията беше Райнхилд Герум, арт-терапевт от Германия.

Тук можете да разгледате снимки от събитието.

Рисунките не говорят. Но ни учат да разпознаваме

Рисунките не говорят. Но ни учат да разпознаваме

Практически семинар                                                                                 7 учебни часа

Райнхилд Герум
Райнхилд Герум

Водещ: Райнхилд Герум, арт-терапевт, Мюнхен, Германия, гост-преподавател на Българска асоциация по арт-терапия

Райнхилд Герум има над 20 годишен опит в използването на арт-терапия с различни целеви групи. Нейната практика е силно свързана с прилагането на този психотерапевтичен метод в работата с хора с психични разстройства, хора с обучителни затруднения, рехабилитация на пациенти след тежка или продължителна хоспитализация, разстройства от сферата на геронтопсихиатрията. Райнхилд Герум също е преподавател и учен, с множество публикации.

Дата: 29 май, сряда, от 10.00 – 15.00

Такса за участие: 50 лв.; при заплащане от организация 70 лв. (участниците в тренинг програмите на БААТ и ПИСЕЛ ползват намаление от посочената такса). Таксата се заплаща по банков път

БААТ
Про Кредит Банк, клон Дондуков, София
IBAN: BG18PRCB92301030520310
BIC: PRCBBGSF

Регистрация: До 10 май 2013 на email: info.baat@gmail.com

За допълнителна информация телефон 0896 753837.

Максимум участници 30. Регистрацията приключва при запълване на бройката. Осигурен е превод.