Използване на арт-терапията при подкрепа на деца, жертва на насилие

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 24 октомври (петък) 2014 г. от 15.30 до 20.00 часа.

Краен срок за записване – 23 октомври 2014 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата