Лятна школа по арт-терапия 2018

Лятна школа по арт-терапия 2018

През месец юни Българската асоциация по арт-терапия ще  проведе станалата вече традиция лятна школа по арт-терапия.

Теми:

– деца – специфики на арт-терапевтичната работа с деца, възрастови особености;

– семейства –  изследване и диагностика на семейни взаимоотношения;

–  арт-терапия с клиенти с цел  развитие на емоционална компетентност;

– хронични заболявания – специфики на арт-терапевтичната работа при деца и възрастни с хронични заболявания.

 

Лятната школа по арт-терапия ща се проведе на: 27/28/29 юни, от 15 до 19.30 часа в

град София ул”Княз Борис I”№122,ет.2

Краен срок за записване – 26 юни 2018 г.

Пълен текст на обявата можете да видите ТУК

Лятна школа по арт терапия 2016, град Бургас

През месец юли Българската асоциация по Арт-терапия ще проведе станалата вече традиция Лятна школа по арт-терапия за първи път в град Бургас

ПРИЛОЖЕНИЯ, ТЕХНИКИ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В ПРАКТИЧЕСКАТА АРТ-ТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТА С ИНДИВИДИ, СЕМЕЙСТВА И ГРУПИ

Дати на провеждане 22, 23 и 24 юли 2016, град Бургас

Краен срок за записване – 18 юли 2016

Водещи: Женя Георгиева, Румен Георгиев

Пълен текст на обявата можете да видите ТУК.

Лятна школа по арт-терапия 2016, София

ЛЯТНА ШКОЛА ПО АРТ-ТЕРАПИЯ 2016

20140626_201319През месец юни Българската асоциация по Арт-терапия ще проведе станалата вече традиция Лятна школа по арт-терапия с водеща тема:

“ПРИЛОЖЕНИЯ, ТЕХНИКИ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В ПРАКТИЧЕСКАТА АРТ-ТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТА С ИНДИВИДИ, СЕМЕЙСТВА И ГРУПИ”

Дати на провеждане 2930 юни и 01 юли, от 15.30 до 20 часа в град София, ул. Княз Борис I № 122, ет.2

Краен срок за записване – 27 юни 2016

Пълен текст на обявата можете да видите ТУК.

Лятна школа по арт-терапия 2015

През месец юни Българската асоциация по Арт-терапия ще  проведе станалата вече традиция Лятна школа по арт-терапия. В продължение на три дни  участниците ще имат възможност да се запознаят и обогатят себе си, чрез пота20140626_201327пяне в преживяванията, които процесът на творчество дава. Ще бъдат представени дейностите и обучителната програма на БААТ.

Семинарът дава възможност да продължите обучението си в тригодишната обучителна програма на БААТ. Той е подходящ за специалисти от помагащите професии (психолози, социални работници, лекари),рехабилитатори, студенти по педагогика на изобразителното изкуство, художници, учители по рисуване, специални педагози,трудотерапевти, възпитатели,екипите в домове за деца и възрастни хора специалисти работещи в услуги в общността,специални педагози, възпитатели в домове за деца и резидентни услуги,обществени възпитатели,педагогически съветници,инспектори ДПС,ресурсни учители.

Няколко думи за арт-терапията

Самото рисуване създава специфични възможности за терапевтичен ефект, които не се съдържат в словесното общуване. Правенето на изкуството се счита за възможност за автентично и спонтанно изразяване на себе си, използвайки въображение и преживяване, което с времето може да доведе до себеосъществяване, емоционално коригиране и възстановяване.

Арт-терапията се различава от други форми на психотерапия по това, че е налице тристранен процес между клиента, терапевта и образа или създадения продукт. По този начин тя предлага възможност за изразяване и комуникация и може да бъде изключително полезен метод за хора, които намират за трудно да изразяват техните мисли и чувства вербално.

Такса за лично участие – 100 лв. Ако таксата се заплаща от организация – 120 лв.

Намаления при групово участие, ако таксата се заплаща от организация:

от 1 до 3 участника  – 120 лв. на участник,

от 3 до 6 участника – 110 лв. на участник,

над 6 участника – 100 лв. на участник.

Лятната школа по арт-терапия ща са проведе на: 23/24/25 юни, от 15.00 до 20 часа в град София, ул.»Цар Самуил» №16

Краен срок за записване – 22 юни 2015 г.

За информация и въпроси: doroteia@arttherapy-bulgaria.org и 0893583231. Максимален брой участници – 12. Регистрацията се прекратява при запълване на бройката. Участниците в лятната школа ще получат сертификат за участие за  18 учебни часа.

Лятна школа по арт-терапия Второ издание

unnamedПоради повишения интерес  към арт- терапията и ползването й при консултиране и работа със семейства заявяващи конкретно проблемно поведение на член от семейството,  Българската асоциация по Арт-терапия след станалата вече традиционна лятна школа по арт-терапия  излъчва второ издание на тема:

„Арт-терапия като метод при консултиране на семейства засегнати от употреба на ПАВ“

По време на второ издание на лятна школа по арт-терапия, в продължение на два дни  участниците ще имат възможност да се запознаят и обогатят себе си, чрез потяпяне в преживяванията, които процесът на творчество дава. Също така да се запознаят как този процес се използва при консултиране и работа със  семейства заявили проблемно поведение свързано с употреба на ПАВ от  член на семейството.

Ще бъдат представени дейностите и обучителната програма на БААТ. За желаещите да продължат обучението си, часовете от лятната школа по арт-терапия ще бъдат зачетени като въвеждащо ниво от консултантската тренинг-програма “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията”.

Няколко думи за арт-терапията

Самото рисуване създава специфични възможности за терапевтичен ефект, които не се съдържат в словесното общуване. Правенето на изкуството се счита за възможност за автентично и спонтанно изразяване на себе си, използвайки въображение и преживяване, което с времето може да доведе до себеосъществяване, емоционално коригиране и възстановяване.

Арт-терапията се различава от други форми на психотерапия по това, че е налице тристранен процес между клиента (семейството), терапевта и образа или създадения продукт. По този начин тя предлага възможност за изразяване и комуникация и може да бъде изключително полезен метод за хора, които намират за трудно да изразяват техните мисли и чувства вербално.

Арт–терапията може да се използва при работа със семейства засегнати от употреба на ПАВ, в контекста на групова работа или в контекста на семейна сесия,  при работа с употребяващия в група или индивидуално.

Това са една малка част от многото неща казани и написани за арт-терапията, като най-вероятно ще бъде казано и  написано още повече. Без значение колко слушаме и четем, разбирането и познанието ни за арт-терапията не е пълно без да се докоснем до преживяванията и опита които тя ни дава.

Теми

  • Използване на арт-терапията като форма на комуникация и себеизразяване
  • Арт-терапията в контекста на динамиката на семейство  засегнато от употреба на ПАВ
  • Практическо приложение на арт-терапия при консултиране и семейна терапия на семейства засегнати от употребата на ПАВ
  • Арт-терапия при работа семейства засегнати от употребата на ПАВ в групов контекст и контекста на семейна сесия.

Второто издание на лятната школа по арт-терапия ща са проведе на: 17 и 18 юли, от 10.00 до 16.30 часа в град София, ул.»Цар Самуил» №16, ет.2

Краен срок за записване – 16 юли 2014 г.

Водещ: Красимир Иванов – психолог, арт-терапевт и фамилен терапевт с дългогодишен опит при консултиране и работа със семейства засегнати от употреба на ПАВ.

Такса за лично участие – 60 лв. Ако таксата се заплаща от организация – 80 лв.

Намаления при групово участие, ако таксата се заплаща от организация: от 1 до 3 участника  – 80 лв. на участник; от 4 до 6 участника – 70 лв. на участник; над 6 участника – 60 лв. на участник.

За информация и въпроси: info.baat@gmail.com и 0885008564. Максимален брой участници – 12. Регистрацията се прекратява при запълване на бройката. Участниците в лятната школа ще получат сертификат за  12 учебни часа.

Лятна школа по арт-терапия 2014

unnamedПрез месец юни Българската асоциация по Арт-терапия ще  проведе станалата вече традиция лятна школа по арт-терапия. В продължение на три дни  участниците ще имат възможност да се запознаят и обогатят себе си, чрез потяпяне в преживяванията, които процесът на творчество дава. Ще бъдат представени дейностите и обучителната програма на БААТ. За желаещите да продължат обучението си, часовете от лятната школа по арт-терапия ще бъдат зачетени като въвеждащо ниво от консултантската тренинг-програма “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията”.

Няколко думи за арт-терапията

Самото рисуване създава специфични възможности за терапевтичен ефект, които не се съдържат в словесното общуване. Правенето на изкуството се счита за възможност за автентично и спонтанно изразяване на себе си, използвайки въображение и преживяване, което с времето може да доведе до себеосъществяване, емоционално коригиране и възстановяване.

Арт-терапията се различава от други форми на психотерапия по това, че е налице тристранен процес между клиента, терапевта и образа или създадения продукт. По този начин тя предлага възможност за изразяване и комуникация и може да бъде изключително полезен метод за хора, които намират за трудно да изразяват техните мисли и чувства вербално.

Арт–терапията може да се използва при работа с деца, семейства при работа с група или индивидуално.

Това са една малка част от многото неща казани и написани за арт-терапията, като най-вероятно ще бъде казано и  написано още повече. Без значение колко слушаме и четем, разбирането и познанието ни за арт-терапията не е пълно без да се докоснем до преживяванията и опита които тя ни дава.

Теми

Използване на арт-терапията като форма на комуникация при работа с деца

Експериментиране с различни художествени материали като част от процеса на израстване

Арт-терапията в контекста на системния подход

Практическо приложение на арт-терапия при работа с деца и семейства

Арт-терапия при групова работа с деца и възрастни

Лятната школа по арт-терапия ща са проведе на: 24/25/26 юни, от 15.00 до 20 часа в град София, ул.»Цар Самуил» №16, ет.2

Краен срок за записване – 23 юни 2014 г.

Такса за лично участие – 80 лв. Ако таксата се заплаща от организация – 100 лв.

Намаления при групово участие, ако таксата се заплаща от организация:

от 1 до 3 участника  – 100 лв. на участник,

от 3 до 6 участника – 90 лв. на участник,

над 6 участника – 80 лв. на участник.

За информация и въпроси: info.baat@gmail.com и 0889274114. Максимален брой участници – 12. Регистрацията се прекратява при запълване на бройката. Участниците в лятната школа ще получат сертификат за  18 учебни часа.

Второ издание на Лятна школа по арт-терапия

Второ издание на Лятна школа по арт-терапия, което ще се проведе в гр. София 
на 28, 29 и 30 юни 2013 г.
Поради това, че местата за предварително обявената Лятна школа по 
арт-терапия  за 21-23 юни 2013 г. са заети и големият интерес към 
арт- терапията, както и заявяваното желание за участие в лятната школа по 
арт- терапия, БААТ обявява второ издание на Лятна школа по арт- терапия, 
което ще се проведе на 28, 29 и 30 юни 2013 г. 

Няколко думи за арт-терапията

Самото рисуване създава специфични възможности за терапевтичен ефект, които не се съдържат в словесното общуване. Правенето на изкуството се счита за възможност за автентично и спонтанно изразяване на себе си, използвайки въображение и преживяване, което с времето може да доведе до себеосъществяване, емоционално коригиране и възстановяване.

Арт-терапията се различава от други форми на психотерапия по това, че е налице тристранен процес между клиента, терапевта и образа или създадения продукт. По този начин тя предлага възможност за изразяване и комуникация и може да бъде изключително полезен метод за хора, които намират за трудно да изразяват техните мисли и чувства вербално.

Арт–терапията може да се използва при работа с деца, семейства при работа с група или индивидуално.

Това са една малка част от многото неща казани и написани за арт-терапията, като най-вероятно ще бъде казано и  написано още повече. Без значение колко слушаме и четем, разбирането и познанието  ни за арт-терапията не е пълно без да се докоснем до преживяванията и опита които тя ни дава.

Българска асоциация по арт-терапия организираната втора поредна лятна школа, като има за цел да даде възможност всеки от участниците да се запознае и обогати себе си, чрез потяпяне в преживяванията, които процесът на творчество дава. Ще бъдат представени дейностите и обучителната програма на БААТ. За желаещите да продължат обучението си, часовете от лятната школа по арт-терапия ще бъдат зачетени като Въвеждащо ниво от консултантската тренинг-програма “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията”.

Теми на Лятната школа

„Арт-терапията като метод за себепознание и личностово развитие“

„Експериментиране с различни художествени материали като част от процеса на израстване“

„Арт-терапията в контекста на системния подход“

„Практически приложение при работа с деца и семейства“

„Ар-терапия при групова работа“

„Приложение на арт-терапията при работа с деца и детски групи“

Лятната школа по арт-терапия ща са проведе на: 28 юни, петък, 
от 14 до 19 часа; 29 юни, събота, от 10 до 18 часа и 
30 юни,неделя, от 10 до 18 часа.

Краен срок за записване – 25 юни 2013 г.

Такса за лично участие – 80 лв. Ако таксата се заплаща от организация – 100 лв.

Намаления при групово участие, ако таксата се заплаща от организация:

от 1 до 3 участника  – 100 лв. на участник,

от 3 до 6 участника – 90 лв. на участник,

над 6 участника – 80 лв. на участник.

За информация и въпроси: info.baat@gmail.com и 0885 008 564. Максимален брой участници – 12. Регистрацията се прекратява при запълване на бройката. Участниците в лятната школа ще получат сертификат за 25 учебни часа.

Лятна школа по арт-терапия 2013

Лятна школа по арт-терапия ще се проведе в гр. София на 21, 22 и 23 юни 2013

IMG_1083Няколко думи за арт-терапията

Самото рисуване създава специфични възможности за терапевтичен ефект, които не се съдържат в словесното общуване. Правенето на изкуството се счита за възможност за автентично и спонтанно изразяване на себе си, използвайки въображение и преживяване, което с времето може да доведе до себеосъществяване, емоционално коригиране и възстановяване.
Арт-терапията се различава от други форми на психотерапия по това, че е налице тристранен процес между клиента, терапевта и образа или създадения продукт. По този начин тя предлага възможност за изразяване и комуникация и може да бъде изключително полезен метод за хора, които намират за трудно да изразяват техните мисли и чувства вербално.
Арт–терапията може да се използва при работа с деца, семейства при работа с група или индивидуално.
Това са една малка част от многото неща казани и написани за арт-терапията, като най-вероятно ще бъде казано и  написано още повече. Без значение колко слушаме и четем, разбирането и познанието  ни за арт-терапията не е пълно без да се докоснем до преживяванията и опита които тя ни дава.

Българска асоциация по арт-терапия организираната втора поредна лятна школа, като има за цел да даде възможност всеки от участниците да се запознае и обогати себе си, чрез потяпяне в преживяванията, които процесът на творчество дава. Ще бъдат представени дейностите и обучителната програма на БААТ. За желаещите да продължат обучението си, часовете от лятната школа по арт-терапия ще бъдат зачетени като Въвеждащо ниво от консултантската тренинг-програма “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията”.

 Теми на лятната школа

„Арт-терапията като метод за себепознание и личностово развитие“

„Експериментиране с различни художествени материали като част от процеса на израстване“

„Арт-терапията в контекста на системния подход“

„Практически приложение при работа с деца и семейства“

„Ар-терапия при групова работа“

„Приложение на арт-терапията при работа с деца и детски групи“

Лятната школа по арт-терапия ща са проведе на:

21 юни, петък, от 14 до 19 часа

22 юни, събота, от 10 до 18 часа

23 юни, неделя, от 10 до 18 часа

Краен срок за записване – 18 юни 2013 г.

Такса за лично участие – 80 лв. Ако таксата се заплаща от организация – 100 лв.

За информация и въпроси: info.baat@gmail.com и 0885 008 564

Максимален брой учатници – 12. Регистрацията се прекратява при запълване на бройката.

Участниците в лятната школа ще получат сертификат за 25 учебни часа.