Арт-терапията като метод за подкрепа на деца, свидетели на домашно насилие, град Пловдив

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 23 октомври 2015, град Пловдив

Краен срок за записване – 20 октомври 2015

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата