Използване на арт-терапията при работа с деца, живеещи в институция

Практически семинар “Използване на арт-терапия при работа с деца, живеещи в институция”

Дата на провеждане – 11 февруари 2012 г. от 10 до 18 часа. Краен срок за записване 8 февруари 2012 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата