Арт-терапия като метод при работа със зависими към психоактивни вещества

Практически семинар “Арт-терапията като метод при работа със зависими към психоактивни вещества”

Дата на провеждане – 7 април (събота) 2012 г. от 10 до 18 часа. Краен срок за записване 5 април 2012 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата