Учредяване на БААТ

Учредяване на БААТ

Учредване на БААТ съвместно и с подкрепата на проф. Даяна Уолър, на втория ред, втората от ляво на дясно.