Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 17 декември 2016, град София

Краен срок за записване – 16 декември 2016

Повече за семинара ТУК