Използване на символи, образи и метафори в арт-терапията, град Пловдив

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 29 ноември 2016, град Пловдив

Краен срок за записване – 28 ноември 2015

Повече за семинара ТУК