Използване на арт-терапия при подкрепа на деца жертви на физическо и емоционално насилие

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 24 ноември 2016, град София

Краен срок за записване – 23 ноември 2016

Повече за семинара ТУК