Изцеляващото изкуство или приложение на арт-терапия при телесни симптоми, град София

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 22 април 2016, град София

Краен срок за записване – 21 април 2016

Повече за семинара ТУК