Използване на арт-терапия при работа с деца, град София

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 17 декември 2015, град София

Краен срок за записване – 16 декември 2015

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата