Нов прием за обучителната програма на БААТ 2014/2015 за градовете Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Асеновград и други в цялата страна

Последвайте линка, за да видите описание на обучителната програма – етапи на обучението, екип, хорариум.

Краен срок за кандидатстване: 15 март 2015

За да заявите желанието си за участие е необходимо да изпратите заявка за участие на посочения по-долу ел. адрес.

Начало на програмата март 2015

Максимален брой участници – 15 човека. Регистрацията приключва при запълване на бройката.

Продължителност на обучението: 3 години

Формат на работа: един уикенд месечно (събота и неделя).

Място на провеждане: гр. Пловдив

Сертификат и правоспособност – след покриване на изискванията на програмата обучаемите получават сертификат и могат да практикуват  под супервизия консултиране с методите на арт-терапията в рамките на професионална неклинична практика на социален работник, педагог, лекар, психолог и т.н. Желаещите могат да продължат обучението си за покриване на изискванията за професия психотерапевт.

За допълнителна информация: 0889274114 и info.baat@gmail.com изрично посочвайте в текста – обучителна програма на БААТ в град Пловдив

За да заявите желание за участие в Програмата “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията, е необходимо да изпратите имейл на info.baat@gmail.com

Съобщението Ви трябва да съдържа следната информация:

  • Име, възраст и местоживеене (град, населено място)
  • Професия, актуално занимание в момента
  • Актуален ел. адрес, на който да можем да се свържем с Вас
  • Предишен опит от участие в дългосрочни тренинг програми, ако имате такъв, продължителност, школа и т.н.
  • Участвали ли сте в други семинари на БААТ досега? Ако да, посочете кои.
  • Задължително се вписва текст – кандидатствам за обучителна група в Пловдив

За повече информация, можете да използвате и тел. 0889274114