Използване на елементи от системната арт-терапия за развиване на емоционалната компетентност на децата

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 29 май (четвъртък) 2014 г. от 15.30 до 20.00 часа.

Краен срок за записване – 28 май 2014 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата