Групова работа с деца в различен професионален контекст

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 14 декември (петък) 2012 г. от 15.30 до 20.00 часа.

Краен срок за записване – 10 декември 2012 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата