Методите на арт-терапията при семейство с дете с проблемно поведение

Практически семинар от поредицата “Въведение в арт-терапията”

Дата на провеждане – 23 ноември (петък) 2012 г. от 15.30 до 20.00 часа.

Краен срок за записване – 20 ноември 2012 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата