АРТ-ТЕРАПИЯТА КАТО МЕТОД В КОНСУЛТИРАНЕТО, ПРЕВЕНЦИЯТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯТА

НОВ ПРИЕМ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2012/2013

Последвайте линка, за да видите описание на

обучителната програма – етапи на обучението, екип, хорариум.

Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2012

За да заявите желанието си за участие е необходимо да изпратите ел. съобщение с Вашите имена на посочения по-долу ел. адрес.

Начало на програмата 29-30 септември 2012

Максимален брой участници – 15 човека. Регистрацията приключва при запълване на бройката.

Продължителност на обучението: 2.5 години

Формат на работа: един уикенд месечно (събота и неделя).

Място на провеждане: гр. София, ул. „Цар Самуил”

Сертификат и правоспособност – след покриване на изискванията на програмата обучаемите получават сертификат и могат самостоятелно да практикуват  консултиране с методите на арт-терапията в рамките на професионална неклинична практика на социален работник, педагог, лекар, психолог и т.н. Желаещите могат да продължат обучението си за покриване на изискванията за професия психотерапевт.