Арт-терапията като метод при деца с поведенчески проблеми

Практически семинар “Арт-терапията като метод при деца с поведенчески проблеми”

Дата на провеждане – 10 март (събота) 2012 г. от 10 до 18 часа. Краен срок за записване 7 март 2012 г.

Повече за семинара тук – пълен текст на обявата