Използване на арт-терапевтични методи за работа с деца със специална грижа

Практически семинар “Използване на арт-терапевтични методи за работа с деца със специална грижа”.

Дата на провеждане – 24 и 25 ноември 2011 г. Организатор на семинара е ЕТ “Персонал Консулт – Г. Попов”.

Програма на семинара