Използване на арт-терапевтични методи за работа с възрастни хора

Практически семинар “Използване на арт-терапевтични методи за работа с възрастни хора”.

Дата на провеждане – 1 и 2 декември 2011 г. Организатор на семинара е ЕТ “Персонал Консулт – Г. Попов”.

Програма на семинара