Лятната школа по арт-терапия се провежда през месец юни всяка година, в рамките няколко поредни дни. Тази форма на обучение е подходяща за професионалсти, които искат да научат за практическите приложения на арт-терапията, да усетят въздействието на този метод при работа в група и да експериментират с различни художествени средства за изразяване.

Хорариумът от Лятната школа се признава при включване в обучителната програма “Арт-терапията като метод при консултирането, превенцията и рехабилитацията”.